Opevnění Darkovičky / památník čs. tankistů, Sudice

Z nečekaného výletu po „Prajzské“, oblasti Severní Moravy mezi Ostravou a Opavou, která se rozkládá na sever od řeky Opavy po hranici s Polskem. Pojem Prajzská poukazuje na to, že tato oblast patřila k Prusku, kdežto na jih od této řeky byla tzv. „Cisarska“, což znamenalo, že patřila k Rakousko-uherskému císařství.

Darkovičky

Většina fotografií je přímo z pevnosti u Darkoviček, které se mělo po dokončení skládat z několika těžkých a mnoha lehkých objektů, bohužel, pevnost nebyla zcela dokončena.

Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935–1938. Tvoří jej pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO vz. 37A. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky byl do Slezského zemského muzea začleněn roku 1992. Rekonstrukce pevnostního areálu však probíhala již od roku 1980, kdy se v rámci tehdejšího Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě vytvořila pracovní skupina, jejímž cílem se stalo vytipování a obnova několika vybraných pevnostních objektů podle historického stavu z roku 1938. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky je také součástí stezky technických atraktivit, tzv. TECHNO TRASY, která propojuje významné industriální památky na území Moravskoslezského kraje.

Sudice

Poslední fotografie je z památníku čs. tankistů u Sudic, kudy se českoslovenští tankisté poprvé probojovali na území Československé republiky v dubnu 1945.

Areál čs. opevnění / Darkovičky

Část opevnění Severní Moravy, která měla zastavit postup nacistických vojsk

T 34 hledí do dálky
T 34 hledí do dálky
Manekýn
Manekýn
MO-S 20 Orel
MO-S 20 Orel
SU 100
SU 100
Údolí jako na dlani
Údolí jako na dlani
Památní čs. tankistů
Památní čs. tankistů

[SL – zapnout/vypnout slideshow, FS – celá obrazovka]Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky. Slezské zemské muzeum. [online]. 6.9.2012 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.szm.cz/rubrika/41/expozicni-arealy/areal-cs-opevneni-hlucin-darkovicky.html


KOMENTÁŘE:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *