Hrabyně / památník II. světové války

Nově rekonstruovaný Památník II. světové války v obci Hrabyně na Opavsku slavnostně otevřel své brány 29. dubna 2009. Po tříleté rekonstrukci nabízí novou expozici nazvanou Doba zmaru a naděje, která postihuje hlavní okamžiky II. světové války.

Přibližuje také kulturu a civilní život, stejně jako válečnou výrobu za protektorátu. Expozice je postavena hlavně na autenických osobních věcech, výstroji a výzbroji, které památníku věnovali přímí účastníci bojů na všech světových frontách. Má také multimediální ráz. Ve  více než desítce informačních kiosků se návštěvníci mohou seznámit s množstvím dobových fotografií a dokumentů. Obrazový a zvukový materiál poskytnou také tři desítky plazmových obrazovek. Databáze budou průběžně doplňovány a obměňovány. Mezi filmovými snímky nechybí ani dokument Evalda Schorma, který se promítal v kinosále původního památníku.

Hrabyně / památník II. světové války


[SL – zapnout/vypnout slideshow, FS – celá obrazovka]

Těžištěm nové expozice Doba zmaru a naděje je působivě nasvícené a ozvučené diorama, které přibližuje válečnou scenerii s rozstříleným domem a bojovou technikou. Koncepci výstavy vytvořila vedoucí památníku Jana Horáková spolu s dalšími odbornými pracovníky Slezského zemského muzea za přispění historiků Vojenského historického ústavu v Praze.

V nově opravené správní budově památníku se nachází výstavní prostory, konferenční sál, badatelna a restaurace. Výstavní prostory a ž do konce roku nabízejí výstavu obrazů autorů severní Moravy a Slezska z doby válečné nebo odrážející válku nazvanou Zmučená země. Jejím kurátorem je kunsthistorik ze Slezské univerzity v Opavě, Pavel Šopák. Ve vestibulu správní budovy najdete také minivýstavu nazvanou Střepiny II, kterou ze svých soukromých sbírek připravil pracovník Slezského zemského muzea Miroslav Frank. Výstava přibližuje stopy války ve dřevě stromů.

—–

Slezské zemské muzeum – Památník II. světové války. Kudy z nudy [online]. 2012 [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: http://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2009-01-19-2056-za-poznanim-pesi-turistika-hrabyne.html


KOMENTÁŘE:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.