Raduňský zámek

Zámek Raduň je původně gotická tvrz, přestavěna v 16. století na renesanční zámek. V první třetině 19. století byl zámek empírově přestavěn do dnešní podoby. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Když v létě roku 1621 vojsko knížete Jana Jiřího Krnovského obsadilo Opavsko, patřilo k nejhůře postiženým Raduňské panství, které patřilo Pertoldu Tvorkovskému z Kravař. Krnovského vojáci vyplenili i zdejší kostel a usadili se na zámku a v místním dvoře. Císařští vojáci z Nového Jičína se rozhodli nepříteli pomstít a ráno 22. července přepadli teprve se probouzející vojáky. U Raduňského zámku se strhla bitva ve které byli většina knížecí posádky pobita a jen někteří se zachránili útěkem na Hradec a do Opavy.

Během roku 1816 zpracoval Anton Englisch plán přestavby zámku. Stavební práce byly realizovány v letech 1822–1825, přičemž většina zednických prací proběhla v prvních letech. Na realizaci stavby se podíleli Anton Onderka, a Johann Hermann. Současně s přestavbou zámku se zámku se realizovaly úpravy jeho okolí. Byl postaven úřednický dum (1823–1826?), oranžérie (1824) a lednice (1826).

Raduňský zámek


[SL – zapnout/vypnout slideshow, FS – fullscreen]

Po roce 1945

Po znárodnění připadl zámek Ministerstvu zemědělství a později se v jeho držení vystřídalo množství dalších institucí. Později přešel pod Místní národní výbor v Raduni a sloužil k bytovým účelům. V roce 1963 byl upraven pro potřeby mateřské a základní školy, ale byly tu umístěny také kanceláře MNV, zdravotní středisko aj. Dne 1. října 1978 převzal zámek Okresní národní výbor v Opavě, který rozhodl o celkové obnově zámeckého areálu, a o zařazení zámku mezi památkové objekty, zpřístupněné veřejnosti. V červenci 1984 byly restaurované interiéry otevřeny veřejnosti. Od roku 2002 státní zámek Raduň spravuje Národní památkový ústav, územního odborného pracoviště v Ostravě.

—–

Raduň (zámek). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 5. 4. 2013 v 20:03 [cit. 2013-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radu%C5%88_(z%C3%A1mek)


KOMENTÁŘE:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.